Катер «Волна-490»
Катер «Волна-490М»

Статьи

Катамараны «Fiesta»